background

İnsan Kaynakları

BMED, 2017 yılında kurulmuş nadir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarıyla Türk ilaç sektöründe yerini almıştır.

BMED İlaç gücünü çalışanlarından alır. İnsan Kaynakları politikalarımızın ana hedefi; çalışanlarımızın bilgi, yetenek ve becerilerinin işlerine etkin ve verimli bir biçimde yansıtmalarını sağlayacak süreçlerin tasarlanması ve uygulanmasıdır.

BMED İlaç gücünü çalışanlarından alır.  İnsan Kaynakları politikalarımızın ana hedefi; çalışanlarımızın bilgi, yetenek ve becerilerinin işlerine etkin ve verimli bir biçimde yansıtmalarını sağlayacak süreçlerin tasarlanması ve uygulanmasıdır.

İnsan Kaynakları politikamız;

  • Birbirimizi tamamlarız. Çalışanlarımız için başarılı ekip üyeleri değil, başarılı bir ekip vardır. Problem çözmek için bir araya gelmek bir başlangıçtır, bir arada kalmak bir ilerlemedir, bir arada çalışmak ise başarının kendisidir.
  • Çalışanlarımızın fikirleri ile yeni İK uygulamalarına yer verir, gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde üzerimize düşen rolleri beraber üstleniriz.
  • Şirketimiz en alt kademeden en üst kademeye kadar yaptığı işten heyecan duyan ve hedeflerini yakalayabileceği bir ortamda uyum içinde çalışan kişilerden oluşmaktadır.
  • Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde iyi niyetli, adil ve anlayışlı davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkemizdir.
  • Yönetim anlayışımız " insana saygıya " dayanır. Hepimizin kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız.
  • Performans, kariyer ve ücret değerlendirmelerinin en adil şekilde yapılmasını sağlarız., BMED genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerinin kurulması ve yapılandırılmasını sağlarız.
  • Her çalışanın şirket içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalışmaların şirket ana hedeflerine katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarını üstleniriz.
  • İnsan Kaynakları yönetimi uygulamaları esnasında çok yönlü etkileşimi ve iletişimi sağlarız.
  • Çalışanların kurum kültürünü sahiplenme duygusunu pekiştirecek ve moral motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel aktiviteleri düzenleriz.

ik@bmed.com.tr

 

background

Nadir Hastalıkların tedavisinde BMED.

BMED İlaç, bir çok alanda sağlamış olduğu Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçları ile hastaların tedaviye etkin ve güvenilir olarak ulaşmasını hedefler. Ürünlerimizi veya Nadir Tedavilerimizi detaylı incelemek için lütfen tıklayınız.

Alerji& İmmünoloji

Hematoloji

Onkoloji

Kardiyoloji

Herhangi bir yan etki durumunda lütfen yan etki destek hattımızı arayınız. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz. İletişim Bilgileri