background

İnsan Kaynakları

BMED, gücünü çalışanlarından alır.

İnsan Kaynakları politikalarımızın ana hedefi; çalışanlarımızın bilgi, yetenek ve becerilerini, etkin ve verimli bir biçimde bulundukları pozisyonlara yansıtmalarını sağlayacak süreçlerin tasarlanması ve uygulanmasıdır.

İnsan Kaynakları politikamız;

  • Birbirimizi tamamlarız. Çalışanlarımız için başarılı ekip üyeleri değil, başarılı bir ekip vardır. Problem çözmek için bir araya gelmek bir başlangıçtır, bir arada kalmak bir ilerlemedir, bir arada çalışmak ise başarının kendisidir.
  • Çalışanlarımızın fikirleri ile yeni İK uygulamalarına yer verir, gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde üzerimize düşen rolleri beraber üstleniriz.
  • Şirketimiz, tüm departmanlarında yaptığı işten heyecan duyan ve hedeflerini yakalayabileceği bir ortamda uyum içinde çalışan bireylerden oluşmaktadır.
  • Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde iyi niyetli, adil ve anlayışlı davranmak, iş yasalarına ve ahlak kurallarına uymak temel ilkemizdir.
  • Yönetim anlayışımız "İnsana Saygı" temeline dayanır. Çalışan tüm bireylerimizin, her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız.
  • Performans, kariyer ve ücret değerlendirmelerinin adil bir şekilde yapılmasını sağlarız. BMED'in genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerinin kurulmasını ve yapılandırılmasını sağlarız.
  • Her çalışanımızın şirket içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalışmaların şirketimizin ana hedeflerine katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarını üstleniriz.
  • İnsan Kaynakları yönetimi ve uygulamaları esnasında çok yönlü etkileşimi, iletişimi sağlar ve benimseriz.
  • Çalışanlarımızın BMED kültürünü sahiplenme duygusunu pekiştirecek ve moral, motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel aktiviteleri düzenleriz.

ik@bmed.com.tr

 

background

Nadir Hastalıkların tedavisinde BMED.

BMED İlaç, bir çok alanda sağlamış olduğu Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçları ile hastaların tedaviye etkin ve güvenilir olarak ulaşmasını hedefler. Ürünlerimizi veya Nadir Tedavilerimizi detaylı incelemek için lütfen tıklayınız.

Endokrinoloji

Allerji ve İmmünoloji

Solid Organ Transplantasyonu

Hematoloji

Herhangi bir yan etki durumunda lütfen yan etki destek hattımızı arayınız. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz. İletişim Bilgileri