background
BMED
FLANTADİN 30 mg 10 Tablet info@bmed.com.tr
GERİ DÖN
FLANTADİN 30 mg 10 Tablet

Terapötik Endikasyon:

Deflazakort glukokortikoid tedavisi gerektiren aşağıdaki durumlarda endikedir:

- Anafilaksi, astım, şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları
- Romatoid artirit, jüvenil kronik artirit, polimiyalji romatika
- Sistemik lupus eritematozus, dermatomiyozit, karma bağ dokusu hastalığı (sistemik skleroz hariç), poliarteritis nodosa, sarkoidoz
- Pemfigus, büllöz pemfigoid, piyoderma gangrenosum
- ‘Minimal değişiklik’ nefrotik sendrom, akut interstisiyel nefrit
- Romatizmal kardit
- Ülseratif kolit, Crohn hastalığı
- Üveit, optik nörit
- Otoimmün hemolitik anemi, idiyopatik trombositopenik purpura
- Akut ve lenfatik lösemi, malign lenfoma, multipl miyelom
- Transplantasyonda immünsüpresyon

Form:  Yuvarlak, beyaz, bir yüzü çapraz diğer yüzü 30 baskılı kaplanmamış tablet.

Ürün adı: FLANTADİN 30 mg  10 Tablet

Etkin madde : Deflazakort